První pomoc při otravě psa

Search Results for

První pomoc při otravě psa

Otrava psa je poměrně častý důvod úmrtí a nebo vážného poškození zdraví většinou s trvalými následky.

Otravy mohou být neúmyslné, způsobené nedostatečným zabezpečením domácnosti (viz dále). Poměrně častější je otrava úmyslná, kdy pes pozře pohozenou návnadu s jedem, hřebíky, napínáčky a podobně.

 

Prevence otrav

Domácnost a zahrada

Domácnost, ve které žijí psi by měla být zabezpečena tak, aby se pes nemohl dostat k látkám, které mohou způsobit otravu.

 • Léky by měly být na jednom místě a nejlépe v uzamykatelné skříni.
 • Čistící prostředky a prací prostředky musí být uskladněny tak, aby se k nim pes nedostal.
 • Tabákové výrobky udržujte také mimo dosah psa včetně popelníku. Nikotin je pro psa prudce jedovatý.
 • Pes nesmí mít samostatný přístup do dílny a nebo garáže bez dozoru člověka. Hrozí zde pozření chladící kapaliny do automobilu a jiných chemických látek. Speciálně v těchto prostorech je nebezpečí, že pes se nějakou chemikálií potřísní ( vylité ředidlo, unikající voda z chladiče na podlahu garáže, otevřená plechovka s barvou atp.) a ve snaze se očistit chemikálii pozře a nebo dojde k poleptání kůže.
 • Pokojové rostliny by měly být ideálně mimo dosah psa a majitel by měl znát názvy rostlin, které v domácnosti má. Ve chvíli, kdy má pes překyselený žaludek a pálí ho žáha je pro psa pokojová rostlina vděčným zdrojem pro pokus nepříjemný stav zmírnit. (Pozn.autorky- jak známo, pes když ho pálí žáha rád ve velkém množství požírá trávu. Pokud je pes doma a tráva není k dispozici, nepohrdne pokojovou rostlinou, stejně jako můj pes Agi, který před několika lety sežral půlku Difenbachie 🙂  ).
 • Potraviny by měly být před psem také mimo dosah. U některých druhů potravin hrozí přímo otrava, u jiných minimálně nepříjemné zažívací potíže a někdy i akutní zánět slinivky (při pozření většího množství tučných potravin). Pokud necháváte kynout těsto, NIKDY ho nenechávejte v dosahu psa.
 • Jedy na hlodavce a slimáky nemají svoje místo v domácnosti a nebo na zahradě, kde se pohybuje pes.

Při venčení

Z důvodu vysoké koncentrace úmyslně pohozených návnad by měl pes být po celou dobu venčení pod dozorem majitele a ten by měl vědět, jestli jeho pes někde něco žere a pokud možno okamžitě zjistit co. Bohužel se často stává, že pes si volně pobíhá venku a majitel nepřítomně zírá do telefonu a sjíždí sociální sítě a absolutně netuší, že jeho pes někde něco sežral…

 

Co dělat při otravě

Při řešení otrav rozhoduje rychlost řešení situace. Některé látky mohou psa otrávit během pár hodin po pozření.

První pomoc při pozření jedovaté látky je vyvolání zvracení a podání některého z dostupných adsorbenčních přípravků,  které vyvazují toxiny z gastrointestinálního traktu a okamžité kontaktování veterinárního pracoviště a neprodlený transport!

POZOR! ZVRACENÍ NELZE VYVOLAT VŽDY!

Zvracení NELZE vyvolat v následujících situacích:

 • pes pozřel chemikálii
 • pes pozřel pěnivé látky
 • pes je malátný, kolabuje, padá do bezvědomí (hrozí aspirace)
 •  při křečových stavech
 • zvracel a nebo zvrací
 • pes pozřel látku před více než dvěma hodinami
 • pozřel návnadu s napínáčky, hřebíky, střepy

V těchto případech můžete podat adsorbující látku, která vyvazuje jed z trávicího traktu. Lze použít AKTIVNÍ UHLÍ a nebo ENTEROZOOGEL. Nevýhodou živočišného uhlí je, že je obarven obsah trávicího traktu a případné krvácení z traktu je špatně diagnostikovatelné. Proto by nezbytnou výbavou majitele psa měl být Enterozoogel. Při podezření na otravu se podává dvojnásobná dávka.

Tip: Pokud váš pes pozřel látku, kterou dokážete identifikovat a nevíte, zda můžete vyvolat zvracení a nedaří se vám zkontaktovat veterináře,  lze kontaktovat Toxikologickou informační službu. Tato služba je s nonstop pracovní dobou a primárně je určena na řešení intoxikací lidí. Lze se ovšem poradit i ohledně účinku látek na zvíře.
Služba je hrazena z veřejného zdravotního pojištění, takže pokud tuto linku budete kontaktovat, připravte si vaše rodné číslo a číslo vaší pojišťovny.

Telefon na TIS :  224 91 92 93 a nebo 224 91 54 02

(z praxe-   seminářová modelka stafbulka Kačenka se napila lepidla na tapety v nestřeženou chvilku. Věděla jsem, že lepidlo na tapety psa akutně neotráví, nicméně jsem si nebyla jista, zda je natolik neškodné, aby se nechalo vyjít přirozenou cestou a jestli je vůbec možné vyvolat zvracení. Kontaktovala jsem tedy TIS, kde jsem byla obeznámena se složením lepidla a ujištěna, že psu nehrozí žádné nebezpečí a vyvolání zvracení není nutné.)

Vyvolání zvracení

Pokud zvracení vyvolat lze, tak následujícími způsoby:

 • v účinnosti naprosto vede 3% peroxid vodíku. Ten lze naředit vodou 50:50 a podat stříkačkou do tlamy psa v dávce 1-2 ml/kg psa. POZOR- aby peroxid účinkoval, je ideální, aby pes chodil. Tedy dostat do psa peroxid a na vodítku provést.
 • další způsob vyvolání zvracení je voda s hořčicí a nebo voda se solí, ovšem tyto způsoby nejsou tak účinné jako peroxid

Po vyvolání zvracení můžete podat adsorbenční látku (Enterozoogel). Pokud se vám zvracení nepodaří vyvolat, nepropadejte panice, veterinář si s obsahem žaludku poradí. Na vyvolání zvracení si vyberte jeden způsob, nekombinujte různé způsoby vyvolání zvracení!

(z praxe- Kačenka o vánočních svátcích vytahla z koše pytlík od masa a sežrala. Protože není zrovna u igelitového pytlíku moc vhodné čekat, zda traktem projde a nebo ne, nalila jsem do ní peroxid a vzala ji projít. K její nelibosti pytlík vydala zpět během asi tří minut po podání peroxidu. Kačenka se pokouší v pravidelných intervalech spáchat sebevraždu nejrůznějšími způsoby. Kačence se daří velice dobře, ale panička už má tiky v oku 🙂 Prostě stafbulík 🙂  ).

 

Pokud se pes potřísní chemikálií ve formě barvy, nafty, benzínu, chladící kapaliny do chladiče a nebo nějakým čističem, je nutné zamezovat psovi, aby se látku ze srsti snažil olízat a srst psa neprodleně omyjte velkým množstvím vody. V případě chemikálií hrozí poleptání kůže, proto neprodleně kontaktujte veterinárního lékaře.

V případě potřísnění oka chemikálií je nutné oko vyplachovat velkým množstvím vody a psa neprodleně transportovat k veterináři, přičemž je vhodné i po dobu transportu oko psa prokapávat nejlépe přípravkem určeným na výplach očí  a nebo alespoň pitnou vodou.

 

Otrava ethylenglykolem

Je součástí některých nemrznoucích kapalin do ostřikovačů a nemrznoucích směsí do chladiče. Ethylengykol je nasládlé chuti.

Projev příznaků je od jedné hodiny do tří hodin po pozření a pes je utlumený, jeho stav připomíná opilost, pes je výrazně žíznivý, zvrací a má průjem, přidávají se křeče.  Ethylenglykol způsobuje selhání ledvin.
Smrtelná dávka je 4,4 ml/kg psa.

 

Metaldehyd

Je moluskocid používaný v přípravcích na hubení slimáků. Snad nejznámější je Vanish na slimáky. Přípravky s metaldehydem jsou většinou modré a nebo zelené granule.

Příznaky po pozření metaldehydu nastupují již od  15 minut po pozření do tří hodin. Otrava metaldehydem bývá velice prudká a velice často fatální. Metaldehyd způsobuje třes, slinění, zvracení, průjem,  zvýšení tělesné teploty (až přes 41°C), poruchy pohybu, poruchy srdeční frekvence, křečové stavy a zvíře umírá na zástavu dechové aktivity.

Stutox II

Stutox je fosfid zinku, který je aplikován na hubení hlodavců. Sekundárně jsou bohužel tráveni i dravci pozřením otrávených hlodavců. Stutox je ve formě šedozelených granulí.

Příznaky otravy jsou od patnácti minut do čtyř hodin po pozření. Stutox uvolňuje v trávicím traktu plyn fosfan. Pes často zvrací s příměsí krve. Přítomné je sípavé a rychlé dýchání. Mohou se objevit křeče.

 

Jed na hlodavce – antikoagulancia

Tento typ jedu na hlodavce je hojně využívaný a nebezpečné je to, že příznaky se projeví v závislosti na množství pozřeného jedu a velikosti psa jeden až sedm dní po pozření. Antikoagulační jed způsobuje snížení srážlivosti krve. Na psu lze pozorovat krváceniny na kůži (u méně pigmentovaných jedinců), pes je apatický, dušný, bývají přítomné krváceniny na sliznicích. Později dochází ke krvácení z tělních otvorů, zvracení a nebo vykašlávání krve. Může být přítomna anémie. Zvíře umírá následkem vykrvácení. Pokud se otrava zjistí včas, je poměrně dobře řešitelná podáváním vitamínu K, případně transfuzí krve.

 

Léky

Bohužel otrava léky je často způsobena majitelem psa, který v dobré víře bez porady s lékařem zvířeti podává humánní léčiva. Mnoho lidských léčiv se využívá i ve veterinární medicíně, ale majitel za žádných okolností nesmí svévolně bez konzultace s veterinářem podávat jakékoliv léky!

Zejména nebezpečné je podání Paracetamolu a nebo Ibuprofenu. Dost hrozivé je, že na facebookových skupinách si lidé navzájem doporučují při řešení zdravotních problému psa podávání Paralenu a nebo Ibalginu.

 

Otrava Paracetomolem

Paracetamol je analgetikum a antipyretikum. Prodává se jako Paralen, Panadol, Coldrex a podobně.

Dávka 100mg/kg způsobuje zvracení a methemoglobinemii, dávka 900mg/kg psa způsobuje akutní selhání jater!

Příznaky- cyanoza, zvracení, svědivost, snížená tělesná teplota, zvracení, zrychlená srdeční a dechová frekvence.

Otrava Ibuprofenem

Často podávané majitelem pro řešení bolesti pohybového aparátu psa. Podání Ibuprofenu vyvolává krvácivé eroze v trávicím traktu a selhání ledvin.

Poškození sliznice trávicího traktu vyvolává dávka 50-125 mg/kg , dávka 175-250 mg/kg psa vyvolává akutní selhání ledvin. Byl zaznamenán případ žaludečního vředu, který perforoval žaludeční stěnu po podání 110mg/kg váhy psa.

Příznaky otravy Ibuprofenem jsou bolestivost břicha, anémie, natrávená krev ve stolici a zvracení krve.

OPRAVDU VÁM STOJÍ ZA TO RISKOVAT ZDRAVÍ A ŽIVOT PSA PODÁVÁNÍM LIDSKÝCH LÉKŮ?

 

Otrava čokoládou

Hodně diskutované téma mezi pejskaři. Pro psa je toxická látka, která je obsažena v kakaovníku a sice teobromin. Záleží tedy na kvalitě čokolády a množství obsahu kakaových bobů a tím pádem teobrominu v čokoládě. Rozhodně není na místě experimentovat, jaká čokoláda pro psa je a nebo není jedovatá.

Příznaky otravou teobrominem jsou nejprve zvracení, průjem, nastává hyperaktivita, srdeční arytmie, ale může nastat i třes a křeče. Pokud je otrava silná, zvíře umírá na respirační a srdeční selhání.

 

Obsah teobrominu v potravinách:

bílá čokoláda – 1 mg

mléčná čokoláda – 155-200 mg

hořká čokoláda – 470 mg

čokoláda na vaření – 1400 mg

kakaový prášek – 460-2600 mg

 

Smrtelná dávka pro psa je 250-500 mg.

 

 

Otrava hroznovým vínem a rozinkami

Snad ještě více diskutované téma, než otrava čokoládou. Momentálně se neví, co přesně vyvolává otravu psa po pozření hroznů a nebo rozinek, protože zaznamenané případy otrav byly způsobeny různými druhy hroznů a některé byly chemicky ošetřeny a jiné ne. Jedna z hypotéz mluví o tom, že otrava vzniká z díky nadměrnému příjmu jednoduchých cukrů. Hovoří se také o individuální citlivost některých jedinců na látky obsažené v hroznech. Až čtvrtina psů nemá po pozření hroznů žádné příznaky otravy. Je každopádně na místě nepodávat psovi hrozny ani rozinky minimálně proto, protože pro psa nemají žádnou zásadní výživovou hodnotu a může to případně pro psa být nebezpečné.

Příznaky otravy hrozny je silné zvracení, průjem a rozvíjející se selhání ledvin.

 

Otrava nikotinem

Nikotin je pro psa silně toxický, smrtelná dávka může být už obsah nikotinu z jedné cigarety. Nikdy nenechávejte krabičku cigaret v dosahu psa, stejně jako popelník. Smrt může nastat do jedné hodiny od pozření letální dávky nikotinu.

Příznaky jsou zvracení,  zrychlené dýchání a srdeční aktivita, třes, křeče a zvíře umírá na paralýzu dechového centra.

 

Otrava sinicemi

Nikdy nenechávejte svého psa se koupat ve vodě s řasami a ani takovou vodu pít. Stejně tak jako z louží, kde se řasy vyskytují. Pokud pes do řasnatého rybníku skočí, zabraňte následnému olizování srsti psa a omyjte ho čistou vodou. Vodní řasy produkují cyanotoxin, které jsou nebezpečné pro psa i člověka.

Příznaky nastávají krátce po pozření vody s řasami. Pes zvrací, má průjem, nastává třes a křeče. Cyanotoxin poškozuje játra, takže při pozření většího množství vody s řasami může nastat selhání jater.

 

 

 

 

 

 

 

 

Plánované semináře první pomoci pro psy naleznete ZDE.

 

 

 

Zdroj: Veterinární toxikologie v klinické praxi (Zdeňka Svobodová, Helena Modrá a kol.)

Školení pro psovody a členy IZS

Pokud jste členem IZS ČR a zajímá vás, jaký je rozdíl mezi poskytováním první pomoci člověku a psu, bezpečná manipulace se zraněným psem, můžete zapojit sebe i svoje kolegy do školení, které je narozdíl od civilních seminářů první pomoci pro psy upraveno právě pro vás. Read More

Zranění (nejen) loveckých psů

 

 

Lovecká sezona je v plném proudu a nejen myslivci s loveckými psy by měli vědět, jaké zranění si může pes přinést z lesa. Read More

Pomoc! Můj pes potřebuje pomoc!

Kdo z majitelů psů může zodpovědně říct, že ví, co by dělal v krizové situaci, kdy jeho pes potřebuje poskytnout první pomoc, která může zachránit zdraví a nebo přímo život psa? Po dvou a půl letech školení seminářů první pomoci pro psy a cca 75. proběhlém semináři můžu odpovědět, že malé procento. Read More

Pes účastníkem dopravní nehody

Volně pobíhající pes, sražený autem a nebo nehoda aut, ve kterém cestuje pes. V dnešní době nic neobvyklého, vzhledem ke stále sílícímu silničnímu provozu. Co dělat a nedělat, pokud jste svědky srážky psa autem, řidičem auta a nebo v nejhorším případě jeho majitel, to je předmětem tohoto článku. Zaměříme se také na postup, pokud je silniční nehody účastníkem přepravovaný pes, jak by vlastně pes měl být v autě správně přepravován a nakonec se dočtete, co dělat, pokud jste srazili zvěř/hospodářské zvíře a co nedělat, aby škodu odnesly jen plechy a ne zdraví vaše a ostatních účastníků silničního provozu.

Pes sražený autem

Předem je nutno podotknout, že sražený pes je VŽDY vina majitele psa (pokud pes majitele má) a ne řidiče.  Největší řidičskou chybou je, že pokud se dostane náhle do jízdní dráhy jakékoliv zvíře, řidič začne zmatkovat a různě manévrovat ve snaze se zvířeti vyhnout. Toto je nebezpečné zejména na mokré silnici, náledí, rozbředlém sněhu a silnici se spadaným listím. Nejhorší varianta je ta, že zvíře vyvázne bez újmy (o kilometr dál vyděšené zvíře srazí jiný řidič) a řidič, který se snažil zvířeti vyhnout, skončí v lepším případě v příkope, v horším způsobí střet s dalším projíždějícím automobilem a nebo skončí ve stromě u cesty. Většinou s velmi fatálními následky pro všechny zúčastněné.
Proto pokud vám do cesty  vběhne zvíře, jediná možnost, jak se pokusit střetu zabránit je držet volant pevně ve směru jízdy a pokud to provoz a stav vozovky dovoluje, pokusit se o co největší zpomalení a nebo zastavení vozidla za předpokladu, že neohrozím za mnou jedoucí auto (a tím pádem i sebe).

 

Pokud přeci jen ke střetu se psem dojde, tak:

 • zachovejte klid a myslete především na vlastní bezpečnost. Není nic horšího, než se rozeběhnout bezhlavě sraženému zvířeti na pomoc. Je velmi pravděpodobné, že byste mohli potřebovat pomoc i vy
 • vypněte motor a zabezpečte auto proti pohybu – ruční brzda + rychlostní stupeň (!) Klíč v zapalování otočte do neutrální polohy. Zapněte varovná světla
 • ověřte si ve zpětném zrcátku, že můžete bezpečně vystoupit z auta a vystupte nejlépe s reflexní vestou v ruce, kterou si po vystoupení co nejrychleji oblečete. Reflexní vesta by měla být dostupná z místa řidiče ( naprosto nevhodné je vozit vestu v kufru). Kapsa na zadní straně sedačky spolujezdce je dobře dosažitelná i z místa řidiče, stejně jako kastlík u spolujezdce, případně kapsa ve dveřích.
 • umístěte za místo nehody výstražný trojúhelník. Vzdálenost umístění trojúhelníků podléhá pravidlům uvedeným v Zákoně 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, konkrétně § 26 odst. 3 : „Řidič motorového vozidla, které je povinně vybaveno přenosným výstražným trojúhelníkem,2) musí tohoto trojúhelníku užít po dobu nouzového stání, například při přerušení jízdy pro závadu na vozidle nebo nákladu, v důsledku dopravní nehody nebo pro náhlou nevolnost, jestliže takové vozidlo tvoří překážku provozu na pozemních komunikacích. Trojúhelník musí umístit na okraj vozovky tak, aby byl pro přijíždějící řidiče včas a zřetelně viditelný, a to ve vzdálenosti nejméně 50 m, na dálnici nejméně 100 m za vozidlem. V obci může být tato vzdálenost, vyžadují-li to okolnosti, kratší. Je-li motorové vozidlo vybaveno výstražným světelným zařízením,2) musí ho řidič užít nejméně po dobu, než výstražný trojúhelník umístí na vozovce.“                             Pozn.autora článku: na ilustrační fotografii je výstražný trojúhelník umístěn hned za automobilem z důvodu kvality fotografie. Tato fotka neslouží jako návod umístění trojúhelníku! 
 • pokud jsou v autě další osoby, musí vystoupit a ustoupit do bezpečné vzdálenosti od vozovky (za svodidla, krajnici).
 • přivolejte hlídku Policie České republiky (158), ne městapo. Policie zajistí místo nehody. Modrý maják je přeci jen lépe vidět, než trojúhelník a varovná světla. Toto je nutné zejména v noci a nebo nepřehledném úseku či snížené viditelnosti. Měli by být schopni zajistit veterináře, který je schopný poskytnout pomoc zvířeti. Veterinář a nebo policie ověří identitu zvířete a pokud pes čip má a má jej registrovaný, zkontaktují majitele psa
 • pokud je pes evidentně mrtvý, přesto srážku ohlaste na policii a postupujte podle jejich instrukcí. Je možné, že psa marně hledá majitel a má ztrátu ohlášenou na policii
 • Pokud policie nejeví vůli k součinnosti, vyhledejte nejbližší veterinární pracoviště, telefonicky jej kontaktujte s popisem události a postupujte podle jejich instrukcí. Pokud jste v oblasti, kde funguje zvířecí záchranná služba, můžete využít jejich pomoci

 

Při srážce se zvěří a nebo hospodářským zvířetem postupujte stejně včetně přivolání policie – ta zajistí součinnost myslivců pro dohledání zvěře, usmrcení či odstranění sraženého kusu. V případě, že se jedná o hospodářské zvíře, bude kontaktovat majitele zvířete a nebo ho bude dohledávat.

Přepravovaný pes účastníkem autonehody

Po zajištění místa nehody, poskytnutí první pomoci účastníkům nehody a přivolání policie, případně sanity a hasičů je nutné poskytnout pomoc i přepravovanému psu a zjistit, v jakém stavu se nachází a zajistit neodkladně veterinární ošetření či vyšetření. Pokud jste v oblasti, kde funguje zvířecí záchranná služba, neváhejte využít jejich služeb.

Pokud je pes při vědomí, bude pravděpodobně velice vyděšený a hrozí, že uteče a nebo kousne svého zachránce. Mějte na mysli obě varianty a psa připněte na vodítko, případně mu zafixujte tlamu.

Psa z auta pusťte na vodítku ve chvíli, kdy je místo nehody zajištěné a bezpečné pro manipulaci se psem mimo automobil. Proveďte prohlídku psa:

 • vědomí- bezvědomí- zachování životních funkcí
 • viditelná zranění- krvácení, zlomeniny, nepřirozené držení těla, známky bolesti určitého místa
 • barva sliznic- bledá až bílá (anemická) sliznice poukazuje na krvácení, případně nastupující šok

Pokud pes bezvládně leží a je při vědomí, je zde podezření na poranění páteře/mozku.
Pokud se pes nemůže postavit na zadní nohy, je opět podezření na poranění páteře a nebo zlomeninu pánve.

Jestliže je pes v bezvědomí, tedy životní funkce jsou zachované, ale pes nereaguje na vnější podněty, je na místě podezření na velmi vážná vnitřní zranění, šok  a nebo poranění mozku.

Pokud je pes v bezvědomí a nejsou zachované životní funkce (dech a tep) je nutno neprodleně zahájit kardiopulmonální resuscitaci.

Pokud má pes bledé až bílé sliznice, je podezření na vnitřní zranění a pes musí být co nejrychleji dopraven k veterináři !

V každém případě, i kdyby se zdálo, že pes nevykazuje žádné známky zranění je NUTNÉ vyšetření veterinárním lékařem, který psa kompletně vyšetří, vyloučí vnitřní zranění, případně navrhne observaci na veterinárním pracovišti. Kontrolu na veterině v žádném případě nepodceňujte, protože další ráno po autonehodě můžete zjistit, že váš pes například přes noc vykrvácel do břicha…

Pozn. autora: následující fotky jsou z nehody autora článku. Felicie narazila zezadu do Volva, kde v zavazadlovém prostoru cestovali dva psi. Ti byli odvezeni na veterinu, kde se naštěstí prokázalo, že se jim vůbec nic nestalo. I tak byla kontrola veterinářem na místě. Zranění autorky si vyžádalo šestitýdenní pracovní neschopnost. 

Jak správně přepravovat v autě psa?

Je nutné si uvědomit, že pokud přepravujete psa na sedačce  bez zajištění a nebo na klíně či u nohou spolujezdce, popřípadě v zavazadlovém prostoru, který není přepažen vestavnou sítí a nebo mříží, ohrožujete život psa i svůj. Pokud dojde k nehodě auta, nezajištěný pes proletí za zavazadlového prostoru a nebo ze sedačky do jiné části vozidla, přičemž může vážně zranit řidiče či spolujezdce. Samozřejmě velmi vážně zraní a nebo zabije sebe. Už vůbec není přípustné nechat psa cestovat tak, že stojí na sedačce a přední část těla a nebo hlavu má vykloněnou z otevřeného okna. Prudší zabrzdění a nebo lehký náraz dalšího auta psa může vymrštit otevřeným oknem ven z auta.

Pes může být přepravován:

 • v zavazadlovém prostoru, který je přepažen nejlépe vestavnou mříží a nebo sítí
 • na zadní sedačce, jištěný speciálním psím postrojem do auta (který se zapne do bezpečnostního pásu)
 • v přepravní kleci v zavazadlovém prostoru

 

Přepravní klece do zavazadlového prostoru lze doporučit jen takové, které lze otevřít z více stran a ne jen z přední strany. Pokud do vašeho auta narazí jiné auto, pravděpodobně vzpříčí páté dveře tak, že je neotevřete a do klece se nedostanete. Toto riziko odpadá, pokud máte výše zmiňovanou klec a ke psu se dostanete i z vrchní strany klece.

 

 

 

V žádném případě se nesnažte o odchyt zaběhnutého psa a nebo pomoc sraženému zvířeti na frekventovaných silnicích, rychlostních silnicích a dálnicích. Tato snaha pomoci by vás mohla stát zdraví a nebo život. Situaci ohlaste Policii České Republiky. Zachránce musí dbát nejprve vlastní bezpečnosti, aby mohl poskytovat pomoc druhým.

 

 

Při fotografování ilustračních fotografií nebyl zraněn žádný pes 🙂

 

Dopravní nehody a poskytování první pomoci psům při autonehodách jsou také předmětem seminářů první pomoci pro psy, kde se dopodrobna rozebírá postup při nehodě a postup první pomoci, včetně nácviku kardiopulmonální resuscitace psa. Termíny plánovaných seminářů naleznete zde .

 

První pomoc pro psy v kostce

Seminář je určen všem majitelům psa, kteří se chtějí naučit, jak poskytnout první pomoc psu v případě nutnosti a zachránit mu tak zdraví, možná i život. První pomoc pro lidi je běžná součást výuky ve školách, povinná součást každoročního školení zaměstnanců v rámci BOZP a díky tomu, že první pomoc už není lidem velká neznámá, ale vědí, co mají dělat v případě nutnosti, stoupá i procento úspěšnosti záchrany lidí s infarktem myokardu či s jiným život ohrožujícím stavem. Read More

Celodenní seminář první pomoci pro psy I.

Seminář je určen všem majitelům psa, kteří se chtějí naučit, jak poskytnout první pomoc psu v případě nutnosti a zachránit mu tak zdraví, možná i život. První pomoc pro lidi je běžná součást výuky ve školách, povinná součást každoročního školení zaměstnanců v rámci BOZP a díky tomu, že první pomoc už není lidem velká neznámá, ale vědí, co mají dělat v případě nutnosti, stoupá i procento úspěšnosti záchrany lidí s infarktem myokardu či s jiným život ohrožujícím stavem. Read More