Pes účastníkem dopravní nehody

Pes účastníkem dopravní nehody

Volně pobíhající pes, sražený autem a nebo nehoda aut, ve kterém cestuje pes. V dnešní době nic neobvyklého, vzhledem ke stále sílícímu silničnímu provozu. Co dělat a nedělat, pokud jste svědky srážky psa autem, řidičem auta a nebo v nejhorším případě jeho majitel, to je předmětem tohoto článku. Zaměříme se také na postup, pokud je silniční nehody účastníkem přepravovaný pes, jak by vlastně pes měl být v autě správně přepravován a nakonec se dočtete, co dělat, pokud jste srazili zvěř/hospodářské zvíře a co nedělat, aby škodu odnesly jen plechy a ne zdraví vaše a ostatních účastníků silničního provozu.

Pes sražený autem

Předem je nutno podotknout, že sražený pes je VŽDY vina majitele psa (pokud pes majitele má) a ne řidiče.  Největší řidičskou chybou je, že pokud se dostane náhle do jízdní dráhy jakékoliv zvíře, řidič začne zmatkovat a různě manévrovat ve snaze se zvířeti vyhnout. Toto je nebezpečné zejména na mokré silnici, náledí, rozbředlém sněhu a silnici se spadaným listím. Nejhorší varianta je ta, že zvíře vyvázne bez újmy (o kilometr dál vyděšené zvíře srazí jiný řidič) a řidič, který se snažil zvířeti vyhnout, skončí v lepším případě v příkope, v horším způsobí střet s dalším projíždějícím automobilem a nebo skončí ve stromě u cesty. Většinou s velmi fatálními následky pro všechny zúčastněné.
Proto pokud vám do cesty  vběhne zvíře, jediná možnost, jak se pokusit střetu zabránit je držet volant pevně ve směru jízdy a pokud to provoz a stav vozovky dovoluje, pokusit se o co největší zpomalení a nebo zastavení vozidla za předpokladu, že neohrozím za mnou jedoucí auto (a tím pádem i sebe).

 

Pokud přeci jen ke střetu se psem dojde, tak:

 • zachovejte klid a myslete především na vlastní bezpečnost. Není nic horšího, než se rozeběhnout bezhlavě sraženému zvířeti na pomoc. Je velmi pravděpodobné, že byste mohli potřebovat pomoc i vy
 • vypněte motor a zabezpečte auto proti pohybu – ruční brzda + rychlostní stupeň (!) Klíč v zapalování otočte do neutrální polohy. Zapněte varovná světla
 • ověřte si ve zpětném zrcátku, že můžete bezpečně vystoupit z auta a vystupte nejlépe s reflexní vestou v ruce, kterou si po vystoupení co nejrychleji oblečete. Reflexní vesta by měla být dostupná z místa řidiče ( naprosto nevhodné je vozit vestu v kufru). Kapsa na zadní straně sedačky spolujezdce je dobře dosažitelná i z místa řidiče, stejně jako kastlík u spolujezdce, případně kapsa ve dveřích.
 • umístěte za místo nehody výstražný trojúhelník. Vzdálenost umístění trojúhelníků podléhá pravidlům uvedeným v Zákoně 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, konkrétně § 26 odst. 3 : „Řidič motorového vozidla, které je povinně vybaveno přenosným výstražným trojúhelníkem,2) musí tohoto trojúhelníku užít po dobu nouzového stání, například při přerušení jízdy pro závadu na vozidle nebo nákladu, v důsledku dopravní nehody nebo pro náhlou nevolnost, jestliže takové vozidlo tvoří překážku provozu na pozemních komunikacích. Trojúhelník musí umístit na okraj vozovky tak, aby byl pro přijíždějící řidiče včas a zřetelně viditelný, a to ve vzdálenosti nejméně 50 m, na dálnici nejméně 100 m za vozidlem. V obci může být tato vzdálenost, vyžadují-li to okolnosti, kratší. Je-li motorové vozidlo vybaveno výstražným světelným zařízením,2) musí ho řidič užít nejméně po dobu, než výstražný trojúhelník umístí na vozovce.“                             Pozn.autora článku: na ilustrační fotografii je výstražný trojúhelník umístěn hned za automobilem z důvodu kvality fotografie. Tato fotka neslouží jako návod umístění trojúhelníku! 
 • pokud jsou v autě další osoby, musí vystoupit a ustoupit do bezpečné vzdálenosti od vozovky (za svodidla, krajnici).
 • přivolejte hlídku Policie České republiky (158), ne městapo. Policie zajistí místo nehody. Modrý maják je přeci jen lépe vidět, než trojúhelník a varovná světla. Toto je nutné zejména v noci a nebo nepřehledném úseku či snížené viditelnosti. Měli by být schopni zajistit veterináře, který je schopný poskytnout pomoc zvířeti. Veterinář a nebo policie ověří identitu zvířete a pokud pes čip má a má jej registrovaný, zkontaktují majitele psa
 • pokud je pes evidentně mrtvý, přesto srážku ohlaste na policii a postupujte podle jejich instrukcí. Je možné, že psa marně hledá majitel a má ztrátu ohlášenou na policii
 • Pokud policie nejeví vůli k součinnosti, vyhledejte nejbližší veterinární pracoviště, telefonicky jej kontaktujte s popisem události a postupujte podle jejich instrukcí. Pokud jste v oblasti, kde funguje zvířecí záchranná služba, můžete využít jejich pomoci

 

Při srážce se zvěří a nebo hospodářským zvířetem postupujte stejně včetně přivolání policie – ta zajistí součinnost myslivců pro dohledání zvěře, usmrcení či odstranění sraženého kusu. V případě, že se jedná o hospodářské zvíře, bude kontaktovat majitele zvířete a nebo ho bude dohledávat.

Přepravovaný pes účastníkem autonehody

Po zajištění místa nehody, poskytnutí první pomoci účastníkům nehody a přivolání policie, případně sanity a hasičů je nutné poskytnout pomoc i přepravovanému psu a zjistit, v jakém stavu se nachází a zajistit neodkladně veterinární ošetření či vyšetření. Pokud jste v oblasti, kde funguje zvířecí záchranná služba, neváhejte využít jejich služeb.

Pokud je pes při vědomí, bude pravděpodobně velice vyděšený a hrozí, že uteče a nebo kousne svého zachránce. Mějte na mysli obě varianty a psa připněte na vodítko, případně mu zafixujte tlamu.

Psa z auta pusťte na vodítku ve chvíli, kdy je místo nehody zajištěné a bezpečné pro manipulaci se psem mimo automobil. Proveďte prohlídku psa:

 • vědomí- bezvědomí- zachování životních funkcí
 • viditelná zranění- krvácení, zlomeniny, nepřirozené držení těla, známky bolesti určitého místa
 • barva sliznic- bledá až bílá (anemická) sliznice poukazuje na krvácení, případně nastupující šok

Pokud pes bezvládně leží a je při vědomí, je zde podezření na poranění páteře/mozku.
Pokud se pes nemůže postavit na zadní nohy, je opět podezření na poranění páteře a nebo zlomeninu pánve.

Jestliže je pes v bezvědomí, tedy životní funkce jsou zachované, ale pes nereaguje na vnější podněty, je na místě podezření na velmi vážná vnitřní zranění, šok  a nebo poranění mozku.

Pokud je pes v bezvědomí a nejsou zachované životní funkce (dech a tep) je nutno neprodleně zahájit kardiopulmonální resuscitaci.

Pokud má pes bledé až bílé sliznice, je podezření na vnitřní zranění a pes musí být co nejrychleji dopraven k veterináři !

V každém případě, i kdyby se zdálo, že pes nevykazuje žádné známky zranění je NUTNÉ vyšetření veterinárním lékařem, který psa kompletně vyšetří, vyloučí vnitřní zranění, případně navrhne observaci na veterinárním pracovišti. Kontrolu na veterině v žádném případě nepodceňujte, protože další ráno po autonehodě můžete zjistit, že váš pes například přes noc vykrvácel do břicha…

Pozn. autora: následující fotky jsou z nehody autora článku. Felicie narazila zezadu do Volva, kde v zavazadlovém prostoru cestovali dva psi. Ti byli odvezeni na veterinu, kde se naštěstí prokázalo, že se jim vůbec nic nestalo. I tak byla kontrola veterinářem na místě. Zranění autorky si vyžádalo šestitýdenní pracovní neschopnost. 

Jak správně přepravovat v autě psa?

Je nutné si uvědomit, že pokud přepravujete psa na sedačce  bez zajištění a nebo na klíně či u nohou spolujezdce, popřípadě v zavazadlovém prostoru, který není přepažen vestavnou sítí a nebo mříží, ohrožujete život psa i svůj. Pokud dojde k nehodě auta, nezajištěný pes proletí za zavazadlového prostoru a nebo ze sedačky do jiné části vozidla, přičemž může vážně zranit řidiče či spolujezdce. Samozřejmě velmi vážně zraní a nebo zabije sebe. Už vůbec není přípustné nechat psa cestovat tak, že stojí na sedačce a přední část těla a nebo hlavu má vykloněnou z otevřeného okna. Prudší zabrzdění a nebo lehký náraz dalšího auta psa může vymrštit otevřeným oknem ven z auta.

Pes může být přepravován:

 • v zavazadlovém prostoru, který je přepažen nejlépe vestavnou mříží a nebo sítí
 • na zadní sedačce, jištěný speciálním psím postrojem do auta (který se zapne do bezpečnostního pásu)
 • v přepravní kleci v zavazadlovém prostoru

 

Přepravní klece do zavazadlového prostoru lze doporučit jen takové, které lze otevřít z více stran a ne jen z přední strany. Pokud do vašeho auta narazí jiné auto, pravděpodobně vzpříčí páté dveře tak, že je neotevřete a do klece se nedostanete. Toto riziko odpadá, pokud máte výše zmiňovanou klec a ke psu se dostanete i z vrchní strany klece.

 

 

 

V žádném případě se nesnažte o odchyt zaběhnutého psa a nebo pomoc sraženému zvířeti na frekventovaných silnicích, rychlostních silnicích a dálnicích. Tato snaha pomoci by vás mohla stát zdraví a nebo život. Situaci ohlaste Policii České Republiky. Zachránce musí dbát nejprve vlastní bezpečnosti, aby mohl poskytovat pomoc druhým.

 

 

Při fotografování ilustračních fotografií nebyl zraněn žádný pes 🙂

 

Dopravní nehody a poskytování první pomoci psům při autonehodách jsou také předmětem seminářů první pomoci pro psy, kde se dopodrobna rozebírá postup při nehodě a postup první pomoci, včetně nácviku kardiopulmonální resuscitace psa. Termíny plánovaných seminářů naleznete zde .

 

About the author

Zuzana Wildmannová administrator

Veterinární technik, akreditovaný lektor první pomoci a a zdravotnický záchranář. Působí jako záchranář na urgentním příjmu v nemocnici v Praze a zdravotnické záchranné službě. Mimo lektorskou činnost se autorka věnuje terapiím psů a koní především Dornovou metodou, je Doporučený terapeut Dornovy metody pro zvířata a také se věnuje terapiím lidí prostřednictvím Osteodynamiky (Dornova metoda pro lidi). V listopadu 2022 úspěšně absolvovala Profesní kvalifikaci Fyzioterapeut a rehabilitační pracovník malých zvířat (43-001-R). Ve volném čase se věnuje svým třem psům, téměř šestnáctiletému belgickému ovčákovi Agimu a čtyřleté stafbulce Kačence. Smečku doplňuje sedmiměsíční štěně belgického ovčáka Sabaton. Všichni psi jsou na seminářích první pomoci pro psy jako chlupatí asistenti :)

Leave a Reply