novinky

Dárkový poukaz na celodenní seminář

Pokud chcete někomu seminář věnovat jako dárek, lze si objednat dárkový poukaz na celodenní seminář první pomoci pro psy.

 • Poukaz je zasílán elektronicky ve formátu připravený pro tisk na velikost A4 a to  po platbě převodem. Odpadá zasílání poštou, které je vzhledem k mému vytížení zdlouhavé. Poukaz můžete mít prakticky ihned, lze tedy řešit dárek na poslední chvíli 🙂 S poukazem dostanete dokument s instrukcemi k přihlášení na seminář.
 • Poukaz je přenosný z osoby na osobu a je s neomezeně dlouhou dobou platnosti.
 • Lze využít v kterémkoliv vámi vybraném městě.

Cena poukazu: 1800 Kč

Objednávky poukazu jsou možné pouze emailem: prvnipomocpropsy@gmail.com

 

 

Pes účastníkem dopravní nehody

Volně pobíhající pes, sražený autem a nebo nehoda aut, ve kterém cestuje pes. V dnešní době nic neobvyklého, vzhledem ke stále sílícímu silničnímu provozu. Co dělat a nedělat, pokud jste svědky srážky psa autem, řidičem auta a nebo v nejhorším případě jeho majitel, to je předmětem tohoto článku. Zaměříme se také na postup, pokud je silniční nehody účastníkem přepravovaný pes, jak by vlastně pes měl být v autě správně přepravován a nakonec se dočtete, co dělat, pokud jste srazili zvěř/hospodářské zvíře a co nedělat, aby škodu odnesly jen plechy a ne zdraví vaše a ostatních účastníků silničního provozu.

Pes sražený autem

Předem je nutno podotknout, že sražený pes je VŽDY vina majitele psa (pokud pes majitele má) a ne řidiče.  Největší řidičskou chybou je, že pokud se dostane náhle do jízdní dráhy jakékoliv zvíře, řidič začne zmatkovat a různě manévrovat ve snaze se zvířeti vyhnout. Toto je nebezpečné zejména na mokré silnici, náledí, rozbředlém sněhu a silnici se spadaným listím. Nejhorší varianta je ta, že zvíře vyvázne bez újmy (o kilometr dál vyděšené zvíře srazí jiný řidič) a řidič, který se snažil zvířeti vyhnout, skončí v lepším případě v příkope, v horším způsobí střet s dalším projíždějícím automobilem a nebo skončí ve stromě u cesty. Většinou s velmi fatálními následky pro všechny zúčastněné.
Proto pokud vám do cesty  vběhne zvíře, jediná možnost, jak se pokusit střetu zabránit je držet volant pevně ve směru jízdy a pokud to provoz a stav vozovky dovoluje, pokusit se o co největší zpomalení a nebo zastavení vozidla za předpokladu, že neohrozím za mnou jedoucí auto (a tím pádem i sebe).

 

Pokud přeci jen ke střetu se psem dojde, tak:

 • zachovejte klid a myslete především na vlastní bezpečnost. Není nic horšího, než se rozeběhnout bezhlavě sraženému zvířeti na pomoc. Je velmi pravděpodobné, že byste mohli potřebovat pomoc i vy
 • vypněte motor a zabezpečte auto proti pohybu – ruční brzda + rychlostní stupeň (!) Klíč v zapalování otočte do neutrální polohy. Zapněte varovná světla
 • ověřte si ve zpětném zrcátku, že můžete bezpečně vystoupit z auta a vystupte nejlépe s reflexní vestou v ruce, kterou si po vystoupení co nejrychleji oblečete. Reflexní vesta by měla být dostupná z místa řidiče ( naprosto nevhodné je vozit vestu v kufru). Kapsa na zadní straně sedačky spolujezdce je dobře dosažitelná i z místa řidiče, stejně jako kastlík u spolujezdce, případně kapsa ve dveřích.
 • umístěte za místo nehody výstražný trojúhelník. Vzdálenost umístění trojúhelníků podléhá pravidlům uvedeným v Zákoně 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, konkrétně § 26 odst. 3 : „Řidič motorového vozidla, které je povinně vybaveno přenosným výstražným trojúhelníkem,2) musí tohoto trojúhelníku užít po dobu nouzového stání, například při přerušení jízdy pro závadu na vozidle nebo nákladu, v důsledku dopravní nehody nebo pro náhlou nevolnost, jestliže takové vozidlo tvoří překážku provozu na pozemních komunikacích. Trojúhelník musí umístit na okraj vozovky tak, aby byl pro přijíždějící řidiče včas a zřetelně viditelný, a to ve vzdálenosti nejméně 50 m, na dálnici nejméně 100 m za vozidlem. V obci může být tato vzdálenost, vyžadují-li to okolnosti, kratší. Je-li motorové vozidlo vybaveno výstražným světelným zařízením,2) musí ho řidič užít nejméně po dobu, než výstražný trojúhelník umístí na vozovce.“                             Pozn.autora článku: na ilustrační fotografii je výstražný trojúhelník umístěn hned za automobilem z důvodu kvality fotografie. Tato fotka neslouží jako návod umístění trojúhelníku! 
 • pokud jsou v autě další osoby, musí vystoupit a ustoupit do bezpečné vzdálenosti od vozovky (za svodidla, krajnici).
 • přivolejte hlídku Policie České republiky (158), ne městapo. Policie zajistí místo nehody. Modrý maják je přeci jen lépe vidět, než trojúhelník a varovná světla. Toto je nutné zejména v noci a nebo nepřehledném úseku či snížené viditelnosti. Měli by být schopni zajistit veterináře, který je schopný poskytnout pomoc zvířeti. Veterinář a nebo policie ověří identitu zvířete a pokud pes čip má a má jej registrovaný, zkontaktují majitele psa
 • pokud je pes evidentně mrtvý, přesto srážku ohlaste na policii a postupujte podle jejich instrukcí. Je možné, že psa marně hledá majitel a má ztrátu ohlášenou na policii
 • Pokud policie nejeví vůli k součinnosti, vyhledejte nejbližší veterinární pracoviště, telefonicky jej kontaktujte s popisem události a postupujte podle jejich instrukcí. Pokud jste v oblasti, kde funguje zvířecí záchranná služba, můžete využít jejich pomoci

 

Při srážce se zvěří a nebo hospodářským zvířetem postupujte stejně včetně přivolání policie – ta zajistí součinnost myslivců pro dohledání zvěře, usmrcení či odstranění sraženého kusu. V případě, že se jedná o hospodářské zvíře, bude kontaktovat majitele zvířete a nebo ho bude dohledávat.

Přepravovaný pes účastníkem autonehody

Po zajištění místa nehody, poskytnutí první pomoci účastníkům nehody a přivolání policie, případně sanity a hasičů je nutné poskytnout pomoc i přepravovanému psu a zjistit, v jakém stavu se nachází a zajistit neodkladně veterinární ošetření či vyšetření. Pokud jste v oblasti, kde funguje zvířecí záchranná služba, neváhejte využít jejich služeb.

Pokud je pes při vědomí, bude pravděpodobně velice vyděšený a hrozí, že uteče a nebo kousne svého zachránce. Mějte na mysli obě varianty a psa připněte na vodítko, případně mu zafixujte tlamu.

Psa z auta pusťte na vodítku ve chvíli, kdy je místo nehody zajištěné a bezpečné pro manipulaci se psem mimo automobil. Proveďte prohlídku psa:

 • vědomí- bezvědomí- zachování životních funkcí
 • viditelná zranění- krvácení, zlomeniny, nepřirozené držení těla, známky bolesti určitého místa
 • barva sliznic- bledá až bílá (anemická) sliznice poukazuje na krvácení, případně nastupující šok

Pokud pes bezvládně leží a je při vědomí, je zde podezření na poranění páteře/mozku.
Pokud se pes nemůže postavit na zadní nohy, je opět podezření na poranění páteře a nebo zlomeninu pánve.

Jestliže je pes v bezvědomí, tedy životní funkce jsou zachované, ale pes nereaguje na vnější podněty, je na místě podezření na velmi vážná vnitřní zranění, šok  a nebo poranění mozku.

Pokud je pes v bezvědomí a nejsou zachované životní funkce (dech a tep) je nutno neprodleně zahájit kardiopulmonální resuscitaci.

Pokud má pes bledé až bílé sliznice, je podezření na vnitřní zranění a pes musí být co nejrychleji dopraven k veterináři !

V každém případě, i kdyby se zdálo, že pes nevykazuje žádné známky zranění je NUTNÉ vyšetření veterinárním lékařem, který psa kompletně vyšetří, vyloučí vnitřní zranění, případně navrhne observaci na veterinárním pracovišti. Kontrolu na veterině v žádném případě nepodceňujte, protože další ráno po autonehodě můžete zjistit, že váš pes například přes noc vykrvácel do břicha…

Pozn. autora: následující fotky jsou z nehody autora článku. Felicie narazila zezadu do Volva, kde v zavazadlovém prostoru cestovali dva psi. Ti byli odvezeni na veterinu, kde se naštěstí prokázalo, že se jim vůbec nic nestalo. I tak byla kontrola veterinářem na místě. Zranění autorky si vyžádalo šestitýdenní pracovní neschopnost. 

Jak správně přepravovat v autě psa?

Je nutné si uvědomit, že pokud přepravujete psa na sedačce  bez zajištění a nebo na klíně či u nohou spolujezdce, popřípadě v zavazadlovém prostoru, který není přepažen vestavnou sítí a nebo mříží, ohrožujete život psa i svůj. Pokud dojde k nehodě auta, nezajištěný pes proletí za zavazadlového prostoru a nebo ze sedačky do jiné části vozidla, přičemž může vážně zranit řidiče či spolujezdce. Samozřejmě velmi vážně zraní a nebo zabije sebe. Už vůbec není přípustné nechat psa cestovat tak, že stojí na sedačce a přední část těla a nebo hlavu má vykloněnou z otevřeného okna. Prudší zabrzdění a nebo lehký náraz dalšího auta psa může vymrštit otevřeným oknem ven z auta.

Pes může být přepravován:

 • v zavazadlovém prostoru, který je přepažen nejlépe vestavnou mříží a nebo sítí
 • na zadní sedačce, jištěný speciálním psím postrojem do auta (který se zapne do bezpečnostního pásu)
 • v přepravní kleci v zavazadlovém prostoru

 

Přepravní klece do zavazadlového prostoru lze doporučit jen takové, které lze otevřít z více stran a ne jen z přední strany. Pokud do vašeho auta narazí jiné auto, pravděpodobně vzpříčí páté dveře tak, že je neotevřete a do klece se nedostanete. Toto riziko odpadá, pokud máte výše zmiňovanou klec a ke psu se dostanete i z vrchní strany klece.

 

 

 

V žádném případě se nesnažte o odchyt zaběhnutého psa a nebo pomoc sraženému zvířeti na frekventovaných silnicích, rychlostních silnicích a dálnicích. Tato snaha pomoci by vás mohla stát zdraví a nebo život. Situaci ohlaste Policii České Republiky. Zachránce musí dbát nejprve vlastní bezpečnosti, aby mohl poskytovat pomoc druhým.

 

 

Při fotografování ilustračních fotografií nebyl zraněn žádný pes 🙂

 

Dopravní nehody a poskytování první pomoci psům při autonehodách jsou také předmětem seminářů první pomoci pro psy, kde se dopodrobna rozebírá postup při nehodě a postup první pomoci, včetně nácviku kardiopulmonální resuscitace psa. Termíny plánovaných seminářů naleznete zde .

 

Fotky ze semináře v Brně (20.8. 2017)

 

20.8. proběhl seminář první pomoci pro psy  v Brně. Nejvíc unavil chlupaté asistenty, kteří vesele půl dne prochrápali, bez ohledu na závažnost probíraných témat 🙂

V Brně budou vypsány další termíny. Aktuální informace o pořádání seminářů se dozvíte zde.

Intoxikace vodou

V létě bychom měli my, lidé dodržovat pitný režim a našim psům poskytnout dostatek čerstvé pitné vody. Ovšem všeho moc škodí  a jak se říká, dobrého pomálu. Nadměrný příjem tekutin může způsobit vážné zdravotní problémy nám i našim psům.
U psa k hyperhydrataci může dojít v letním období při hře ve vodě, kdy pes při aportování hraček, potápění, skákání do vody spolyká větší množství vody za krátký čas a nebo při chytání vody z hadice, což je oblíbená letní zábava mnoha psů – pes samozřejmě v zápalu hry nedokáže odhadnout, že už přijal více vody, než jeho organismus dokáže zvládnout.

 


Co se vlastně při intoxikaci vodou s tělem stane?

Při přijetí většího množství vody, než je tělo zvířete schopno absorbovat, dochází ke zředění krevní plazmy (hypoosmolalita), protože ledviny nestíhají filtrovat a zahušťovat krev. Zároveň v krvi prudce poklesne obsah sodíku a vzniká tzv. hyponatrémie. Dochází k nerovnováze sodnodraselné pumpy, která je klíčová pro transmembránový přenos mezi buňkami a mimo jiné je zodpovědná za vedení elektrického potenciálu svalových a nervových buněk a vyrovnování osmotických dysbalancí. Pokud jsou narušeny tyto mechanismy,  dochází k totálnímu rozvratu vnitřního prostředí organismu a k „bobtnání“ buněk ve snaze vnitřní nerovnováhu vyrovnat. Vlivem otoku buněk dochází k otoku tkání orgánů, včetně otoku mozku.

 

Jaké jsou příznaky intoxikace vodou?

 • zvracení
 • letargie
 • ztráta koordinace
 • nadměrné slinění
 • „skleněné“ oči
 • bledé sliznice
 • rozšířené zornice
 • křeče
 • nadmutí
 • potíže s dýcháním
 • bezvědomí (pokročilé stádium intoxikace)
 • nadměrné močení

Jaká je první pomoc pro psa při otravě vodou?

První pomoc pro psa je v tomto případě klíčová k jeho záchraně: okamžitý transport k veterinárnímu lékaři. Bohužel, většina případů končí smrtí psa, proto je nezbytně nutné myslet na PREVENCI INTOXIKACE

 • mějte hrátky psa ve vodě pod kontrolou- zamezte dlouhodobému chytání vody z hadice, aportování hraček z vody. Tato zábava by měla být krátkodobá a kontrolovaná majitelem
 • nenechávejte psa s kropícím zařízením o samotě bez dozoru, pokud má sklony vodu chytat
 • pokud pes vykáže příznaky, které jsou výše uvedené, neprodleně navštivte veterinu a upozorněte na aktivitu ve vodě

 

 

Přehřátí psa v letním období

Léto opět nastupuje v plné síle a každoročně přibývá počet psů ( i lidí), kteří se nevyhnou přehřátí. Přehřátí v krajním případě končí šokem, což je život ohrožující stav, mnohdy končící smrtí, pokud není poskytnuta včasná první pomoc.
Nejlepší je samozřejmě prevence, aby žádná první pomoc nemusela být poskytovaná…
Přehřátí organismu, tedy hypertermie je stav, kdy stoupá tělesná teplota, ovšem vzestup není kontrolovaný mechanismy mozku jako při horečce, ale je závislý na teplotě okolního prostředí.

Pes, narozdíl od člověka nemá dostatek potních žláz a nedokáže se chladit pocením.  Hlavním regulačním mechanismem je ochlazováním přes tlamu zvířete.

Pohoda a prevence hypertermie psa v letním období je závislá i na dalších faktorech, které může ovlivnit jeho majitel:

 

 • plemena psů s podsadou v letním období nestříhejte (!!!)

Mnoho majitelů psů se domnívá, že jejich psovi prospěje, že ho na léto ostříhají. Však je chudák pořád zadýchaný a až shodí ten kožich, uleví se mu. Není to pravda! Hyperventilace je normální a hlavní termoregulační mechanismus. Letní srst psa není pro psa utrpením a zátěží, ale naopak ochrana před horkem. Dobře udržovaná srst zastává funkci termoizolační a pes si pod srstí dokáže vytvořit pro něj poměrně příjemné klima. POKUD PSA OSTŘÍHÁTE,  NEPROSPĚJETE MU, ALE UŠKODÍTE. Bavíme-li se o plemenech bez podsady (yorkshire teriér etc.) a naháči, situace je zde jiná. Srst plní funkci spíše ozdobnou, než termoregulační a plemena bezsrstá je nutné chránit před slunečním zářením stejně, jako kůži lidskou.
Bohužel se v praxi terapeuta Dornovy metody setkávám s tím, že majitel přichází s dlouhosrstým plemenem s podsadou v létě ostříhaným na půl centimetru… Mnohem větší službu svému psu prokážete, když budete pravidelně pečovat  o srst svého psa a důkladně ho zbavíte zimní srsti. Pes se mnohdy zbavuje zimní podsady ještě na konci května.

 • nenechávejte svého psa v autě ani na pár minut

Každoročně může být natočeno x spotů a napsáno x článků na téma, jak nesmírně hloupé je nechat psa v autě s vypnutým motorem (klimatizací/větráním) a každý rok pár psů zbytečně zemře na přehřátí a následný šok. Tak tedy postopadesátépáté. NENECHÁVEJTE SVÉHO PSA V AUTĚ V LETNÍCH MĚSÍCÍCH. Ani na pět minut. Ani ve stínu. Ani s otevřenými okny. Pokud je venku vysoká teplota, v autě nastává skleníkový efekt, kdy během desítek sekund prudce stoupá teplota (během deseti minut až na 65°C! ). Pro názornost si v autě poseďte chvíli po tom, co vypnete motor…za pár minut je člověku doslova „na chcípnutí“, i když nemá srst a potí se. A svého psa v tom autě necháte? Vážně??!

 • venčete svého psa ráno a večer a vyhýbejte se fyzickým aktivitám

Přizpůsobte obvyklý režim aktuálnímu počasí. Pes se v horkém poledni hodinové vycházky rád vzdá ve prospěch polehávání ve stínu a chladu. Vyhněte se (pokud možno) venčení v odpoledních hodinách úplně, nebo je alespoň zkraťte na nezbytnou dobu (vykonání potřeby). I aktivní jedinci v horkém počasí většinou ve své aktivitě poleví a jsou rádi, pokud mají klidný a chladný prostor pro odpočinek. Trénink sportovních aktivit úplně odložte na příhodnější počasí.

 • nezapomínejte, že asfalt je rozpálený a od asfaltu či dlažby jde největší teplo

…a že pes má dýchací cesty níž, než my, lidé a rozpálený vzduch z asfaltu a dlažby dýchají.  A čím se psi ochlazují? Ano, hyperventilací. Ochladí se pes tím, že bude dýchat horký vzduch? Nejvíce trpí plemena brachycefalická (krátkolebá) a psi s onemocněním zvaným kolaps průdušnice. Pokud možno se snažte vyhýbat takovým cestám a přecházet je jen v nutných případech a venčit na lesních cestách či cestách bez dlažby i asfaltu. Ovšem ne vždy je možné se tomuto prostředí úplně vyhnout. Opět platí- zkraťte venčení pouze na nezbytnou dobu a delší venčení plánujte na brzké ráno či pozdní večer.

 

 • omezte sportovní aktivity

I sportovně aktivního psa nechte odpočívat. Žádný trénink není tak důležitý, jako zdraví psa. Majitel musí přemýšlet za svého psa. Protože pes, který miluje aport, by klidně aportoval do padnutí i v největším horku v poledne. Ale jsme to my, jejich majitelé, kdo musí přílišné nadšení pro sport a míček krotit. Proto myslete na to, že pes (posté napsáno, ale pořád málo) se chladí zejména hyperventilací a pokud má v tlamě tenisák a neustále ho aportuje, moc se asi neochladí.

 

 • zamezte skoku uhnaného psa do ledové vody

Nenechte svého psa po fyzické aktivitě vskočit do studeného rybníka a nebo řeky. Pokud je pes po fyzické aktivitě (v horkém počasí řadíme do fyzické aktivity i delší procházku), ochlazujte psa postupně. Teprve až když je pes kompletně ( a postupně) namočený a adaptovaný na sníženou teplotu, smí plavat, případně aportovat z vody a to pouze krátkou dobu.  Je známo mnoho případů, kdy  uhřátý pes zkolaboval v rybníce a je známo mnoho případů, kdy i uhřátý člověk zkolaboval po skoku do ledové vody. Mnohé případy bohužel byly fatální a skončily naprosto zbytečnou smrtí.

 • zajistěte dostatek pitné vody

Malá miska na vodu nestačí. Na léto je vhodné psu zajistit větší množství čerstvé vody, zejména tehdy, pokud je pes celý den mimo dozor svého majitele, který je mimo domov. Pro více psů velkého plemene neváhejte psům poskytnout vodu v menším kyblíku. Vhodné je také misku a nebo kyblík zajistit tak, aby ji psi nemohli převrhnout a vylít. Udává se, že zdravý pes vypije 40-60 ml na 500g váhy za den.

 

 • zvolte správný typ náhubku

Na psa nepatří náhubek, ve kterém nemůže otevřít tlamu a chladit se. Stejně jako fixační náhubek, který NENÍ náhubkem pro denní použití! Jak bylo zmíněno výše, hlavní „chladící“ mechanismus je právě psí tlama…

 

 

… A CO DĚLAT, POKUD K PŘEHŘÁTÍ PSA DOJDE?

 

Příznaky hypertermie psa :

 •  zrychlené, obtížné dýchání
 • červené sliznice, husté, vazké sliny, nebo pěna u tlamy
 • dehydratace – (při vytvoření kožní řasy se kůže vrací zpět velmi pomalu)
 • skelný pohled, nervozita, panika, dezorientace zvířete, později apatie
 • zvýšená tepová frekvence, zvýšená teplota, třas
 • později nastává apatie, bezvědomí, koma a smrt

První pomoc při přehřátí psa :

 • psa přenést na dobře větrané, chladnější a stinné místo
 • POSTUPNÉ (!!!!!) ochlazování zvířete- balení tlapek do studených (ne ledových) hadrů, ručníků. Je-li pes při vědomí, nabídneme čerstvou, vlažnou vodu k pití v malých dávkách. Nenechte psa vypít velké množství vody naráz- mohlo by dojít k zvracení, což je při dehydrataci velmi nežádoucí. Můžeme postupně ochlazovat vlažnou vodou zbytek těla.Nikdy psa nechlaďte nárazově ponořením a nebo politím studenou vodou, šokový stav organismu by se mohl prohloubit! Na přehřátého psa použijte vlažnou vodu (teploty těla) a postupně můžete teplotu vody snižovat.
 • Po ochlazení a stabilizaci stavu zvířete jej dopravte k veterináři a nebo využijte výjezdové veterinární služby. Veterinární lékař posoudí stav psa a zahájí další léčbu hypertermie.

 

Rizikové skupiny :

 • štěňata
 • staří a nebo nemocní jedinci
 • psi trpící nadváhou
 • malá a bezsrstá plemena
 • molosoidní a brachycefalická plemena
 • psi ve sportovní či pracovní zátěži

 

 

Nezapomínejte, že poskytnutá první pomoc při přehřátí psa je nutná k záchraně jeho zdraví a většinou i života.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravidla účasti na semináři

Něco málo k pravidlům pro účast na semináři. … více